The Universal Teacher - Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura

See video
Author: 
Lab of Devotees
Runtime: 
0:55:14

Documentary about Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura
the Guru of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda